ms
Škola a GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR začne v celé EU platit jednotně od 25. května 2018 a začne stanovovat pravidla zpracování osobních údajů, která dříve určoval zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Cílem GDPR je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. 

 

Co je osobní údaj?

 

Osobním údajem se rozumí veškerá informace, na základě které lze člověka jako subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat (žák školy, zákonný zástupce žáka, zaměstnanec školy, třetí osoba apod.).

 

Osobními údaji jsou např.: jméno a příjmení, e-mailová adresa, datum narození, bydliště, fotografie, nahrávka z kamerového systému, videozáznamy, audiozáznamy, výsledky vzdělávání apod.

 

Osobní údaje se zpracovávají bez udělení souhlasu subjektem údajů na základě zákona, případně z jiných důvodů stanovených GDPR (např. v rámci vedení správního řízení). V ostatní případech lze legálně osobní údaje zpracovávat pouze se souhlasem subjektu údajů.

 

Správce osobních údajů je Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

 

Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné zařízení
o ochraně osobních údajů)

 

Informační povinnost správce – přijímání uchazečů k předškolnímu, základnímu a střednímu vzdělávání, rozhodování o odkladu povinné školní docházky, kdy osobní údaje správce získal
od subjektu údajů (čl. 13 GDPR)

 

KOMPLETNÍ TEXT NAJDETE >>> ZDE <<<

 

Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné zařízení
o ochraně osobních údajů)

 

Informační povinnost správce – přijímání uchazečů k zájmovému vzdělávání ve školní družině
a školním klubu, rozhodování o poskytování školního stravování a školských služeb internátu, kdy osobní údaje správce získal od subjektu údajů (čl. 13 GDPR)

 

KOMPLETNÍ TEXT NAJDETE >>> ZDE <<<

 

 

Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné zařízení
o ochraně osobních údajů)

 

Informační povinnost správce – průběh předškolního, základního a středního vzdělávání, zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu, poskytování školských služeb školní jídelny nebo výdejny stravy, internátu, kdy osobní údaje správce získal od subjektu údajů (čl. 13 GDPR)

 

KOMPLETNÍ TEXT NAJDETE >>> ZDE <<<

 

 

Zpracování osobních údajů v souladu s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné zařízení
o ochraně osobních údajů)

 

Informační povinnost správce – průběh předškolního, základního vzdělávání a zájmového vzdělávání ve školní družině, kdy osobní údaje správce nezískal od subjektu údajů (čl. 14 GDPR)

 

KOMPLETNÍ TEXT NAJDETE >>> ZDE <<<