ss
Platební údaje

Bankovní spojení:

ČSOB

Číslo účtu:

164334015/0300